Kontakt Kontakt

Kupno spółki z o.o.

  1. 1. Skontaktuj się z nami
  2. 2. Wybierz jedną z dostępnych spółek
  3. 3. Spółki posiadają numery NIP, REGON, KRS oraz gwarancję czystej historii

  4. Koszt całkowity: 2200 zł
  5. Rejestracja spółki jako podatnika VAT teraz całkowicie za darmo!
  6. Czas oczekiwania: 1-7 dni
Więcej

Rejestracja spółki z o.o. i komandytowej

  1. 1. Skontaktuj się z nami
  2. 2. Wybierz parametry swojej spółki, nazwę, adres, kody PKD, wysokość kapitału
  3. 3. Nasz prawnik zarejestruje dla Ciebie spółkę

  4. Czas oczekiwania: 2-3 dni
Więcej

Kontakt

Telefon: +12 376 49 67
Fax: +12 376 49 67

Mail: zapytanie@sprzedamspolke.biz.pl

Godziny otwarcia biura: pon-pt 9-17

Zadaj pytanie

Dyżury Ekspertów

Kontakt z nami
+12 376 49 67
pon-pt 9-17
Ekspert od Rejestracji Spółek
+12 376 49 67 wewn.11
pon-pt 10-17
Ekspert od Sprzedaży Gotowych Spółek
+12 376 49 67 wewn.12
pon-pt 9-16
Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:

QR Code
*Powiększony kod QR
znajduje się w dziale Kontakt

FUNDACJA IDEA LAB OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ WYKORZYSTYWANIE NOWYCH TECHNOLOGII

Rodzaj spółki: Fundacja
Data umowy: 09.09.2014 r.
Data wpisu do rejestru: 12.09.2014 r.
Wysokość kapitału zakładowego:fundusz założycielski: 2.000,00 zł
Zakres PKD:
- Działalność związana ze zbieraniem , przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców (38.PKD),
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.PKD),
- Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (45.PKD),
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46.PKD),
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47.PKD),
- Transport drogowy towarów oraz działalności usługowa związana z przeprowadzkami (49.4.PKD),
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (52.PKD), o Zakwaterowanie (55.PKD),
- Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56.PKD), o Działalność wydawnicza (58.PKD),
- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.PKD),
- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.PKD),
- Działalność usługowa w zakresie informacji (63.PKD), o Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68.PKD),
- Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzeniem (70.PKD),
- Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71.PKD),
- Badania naukowe i prace rozwojowe (72.PKD), o Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73.PKD),
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74.PKD), o Wynajem i dzierżawa (77.PKD),
- Działalność związana z zatrudnieniem (78.PKD),
- Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79.PKD),
- Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (81.PKD),
- Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82.PKD),
- Pozaszkolne formy edukacji (85.5.PKD), o Działalność wspomagająca edukację (85.6.PKD) o Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.PKD)
- Pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.PKD) o Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.PKD),
- Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (91.PKD),
- Działalność sportowa, rozrywkowa rekreacyjna (93.PKD), o Działalność organizacji członkowskich (94.PKD),
- Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (95.PKD),
- Pozostała indywidualna działalność usługowa (96.PKD).
Czy prowadzi działalność? TAK
Czy jest zadłużona (na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie)? NIE
Bilans za dwa poprzednie lata działalności - w załączeniu
Czy posiada NIP, REGON? TAK
Czy jest zgłoszona do VAT? TAK
Czy jest zgłoszona do VAT EU? NIE
Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne? licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (ważne do 2033 r.) o zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie EX 19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w EX 19 01 11 (od listopada 2016 r.) o zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 01 12 (od lipca 2017 r.)
Czy ma zdolność kredytową (kwota)? TAK
Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania? Umowa o świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych z dnia 12.11.2015 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: FUNDACJA IDEA LAB OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ WYKORZYSTYWANIE NOWYCH TECHNOLOGII a MK Biuro Rachunkowe I
Inne ważne informacje: - nie ma żadnych zaległości finansowych; o przynosi coraz większe zyski wynikające z działalności gospodarczej;
- posiada szeroką siatkę kontaktów;
- posiada pełną księgowość;
- nie zatrudnia pracowników;
- jest ubezpieczona do 12 lipca 2019 roku na kwotę 10.000 EURO;
- wywiązuje się ze składania sprawozdań do KRS, Głównego Urzędu Statystycznego i sprawozdań o działalności do Ministerstwa Sprawiedliwości;
- fundacja posiada własną stronę internetową (fundacjaidealab.pl).

W grudniu 2016 roku fundacja nawiązała współprace z międzygminnym kompleksem unieszkodliwiania odpadów ProNatura Sp. z o.o., której przedmiotem było wytwarzanie przez spółkę odpadów, które fundacja następnie odbierała i przetwarzała.
W połowie 2018 roku, fundacja zajmowała się dystrybucją nawozów organicznych pozyskiwanych po współpracy ze spółką ProNatura (posiada dokumentację potwierdzającą skład i zastosowania nawozów).

Cena za zakup: 18.000 do negocjacji
Nazwa spółki: FUNDACJA IDEA LAB OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ WYKORZYSTYWANIE NOWYCH TECHNOLOGII
Numer KRS: 0000526709
NIP: 9671361652
REGON: 34163489300000

Osoba kontaktowa:
Maciej Witek,
tel. 798 691 022
e- mail: maciej.witek@idea07.pl

ZAŁĄCZNIKI:
- Bilans 2018
- Bilans i Rachunek Zysków i Strat za 2017
- RZiS 2018