Kontakt Kontakt

Kupno spółki z o.o.

  1. 1. Skontaktuj się z nami
  2. 2. Wybierz jedną z dostępnych spółek
  3. 3. Spółki posiadają numery NIP, REGON, KRS oraz gwarancję czystej historii

  4. Koszt całkowity: 1625 zł
  5. Rejestracja spółki jako podatnika VAT teraz całkowicie za darmo!
  6. Czas oczekiwania: 1-7 dni
Więcej

Rejestracja spółki z o.o. i komandytowej

  1. 1. Skontaktuj się z nami
  2. 2. Wybierz parametry swojej spółki, nazwę, adres, kody PKD, wysokość kapitału
  3. 3. Nasz prawnik zarejestruje dla Ciebie spółkę

  4. Czas oczekiwania: 2-3 dni
Więcej

Kontakt

Telefon: +12 376 49 67
Fax: +12 376 49 67

Mail: zapytanie@sprzedamspolke.biz.pl

Godziny otwarcia biura: pon-pt 9-17

Zadaj pytanie

Dyżury Ekspertów

Kontakt z nami
+12 376 49 67
pon-pt 9-17
Ekspert od Rejestracji Spółek
+12 376 49 67 wewn.11
pon-pt 10-17
Ekspert od Zakupu Spółek
+12 376 49 67 wewn.12
pon-pt 9-16
Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:

QR Code
*Powiększony kod QR
znajduje się w dziale Kontakt

Sprzedaż spółek z o.o.oraz kompleksowa pomoc w rejestracji spółek


Nowe spółki z o.o. z 2019 roku w cenie 1625 złotych


Gotowe Spółki z o.o. na sprzedaż z KRS, NIP, REGON, bez długów, z czystą historią.

Stażowe spółki z o.o. z 2018 roku


W swojej ofercie posiadamy również w pełni zarejestrowane spółki stażowe idealne pod leasing, kredyt czy dotacje itp.

Rejestracja spółki z o.o. za 749 zł w 3-7 dni w całej Polsce


W imieniu przedsiębiorcy sporządzamy i składamy dokumenty niezbędne do zarejestrowania spółki z o.o. w KRS.

Zaufanie

Nasze spółki posiadają poświadczoną notarialnie gwarancję czystej historii - brak jakichkolwiek faktur, umów i innych zdarzeń gospodarczych.


Karta Polaka

Kto może dostać kartę polaka?

Karta Polaka może być wydana osobie, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiada status bezpaństwowca w jednym z tych krajów i spełnia łącznie następujące warunki:
- zna język polski minimum na poziomie podstawowym, zna i kultywuje polskie tradycję i obyczaje,
- złoży pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego,
- wykaże, że jej rodzic bądź dziadek był narodowości polskiej.

Do czego Karta Polaka?

Posiadacz Karty Polaka może m.in.:
- bez opłat otrzymać wizę krajową umożliwiającą do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej,
- bez opłat złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta,
- korzystać z pomocy Konsula, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa,
- podejmować na terenie Polski legalną pracę,
- prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy,
- korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce.

Karta Polaka a umowa o pracę

Karta Polaka uprawnia jej posiadacza do podejmowania legalnej pracy na terenie Rzeczpospolitej Polski. W związku z tym, potencjalny pracodawca może zatrudnić go na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej.

W takim przypadku przyjęcie cudzoziemca do pracy nie wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia na pracę. Jedynym wymogiem jest legalny pobyt obcokrajowca na terenie naszego kraju.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, jeżeli interesuje Państwa zatrudnienie obcokrajowca.

Karta Polaka dla obcokrajowców

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność do narodu polskiego. Przyznaje się ją osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa deklarującej przynależność do Polski, spełniającej warunki określone przez ustawę.

Karta Polaka dla obcokrajowców może zostać wydana jeżeli ten wykazuje się znajomością języka polskiego, zna polską tradycję i kulturę. Ponadto osoba taka musi złożyć pisemną deklarację o przynależności do polskiego narodu oraz wykazać, że co najmniej jedno z rodziców, dziadków lub pradziadków posiadało obywatelstwo polskie.

Subscribe to RSS - Karta Polaka